Изкупуваме изгодно катализатори

 


 

 

Катализатори любопитно

Принцип на действие - вътрешната конструкция на катализатора представлява пчелна пита от финна решетка покрита с Платина, Паладий и Родий

Изгорелите газове, богати на въглероден-моноксид, водород-въглерод и азотни оксиди преминават през керамичната пчелна пита в катализаторите като правят контакт с ценните метали по покритието. Химичната реакция, която се образува позволява на връзките между молекулите да отслабнат и веществата се разбиват на по-малко отровни отпадъци.

Оксидационните и три посочните катализатори превръщат НС и СО във Н2О и СО2 и ги изхвърлят през ауспуха. Поради огромното количество топлина освободено при химичната реакция, газовете след катализатора са по-горещи от газовете идващи от двигателя.

Три посочните + катализатори имат обикновено допълнително засмукване на въздух. Процеса най-добре се извършва при наличието на кислород. Оксидите се разпадат на N2 и кислород О2.

Независимо от какво са направени, катализаторите не са вечни и след определен брой километри "умират".

ТОГАВА НАСРЕЩА СМЕ НИЕ. ОТ НЕПОТРЕБНИЯ ЗА ВАС ОТПАДЪК, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЗНАЧИТЕЛНА СУМА